ביום ה' 7/9 יועלו מבחר צמרים ל- WESTKNITS MKAL 2023