צמר גורמה The Gourmet Yarn Shop

May 09 2020

חזרה לשגרה

מאת צמר גורמה בתאריך 19:40 נושאים כללי

ניקינו, מילאנו, סידרנו ויישרנו

חזרנו לעבוד במלוא המרץ

שימו לב לשעות הפתיחה

יום א’, יום ב’, יום ד’, יום ה’   9:00-13:00,  16:00-19:00

יום ג’,  יום ו’  9:00-13:00

התגעגענו

אורלי, סוניה וענבר

Comments Off on חזרה לשגרה