כללי
השימוש או הקניה באתר צמר גורמה (www.GourmetYarnShop.com ) הינם בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו. שימוש כלשהו או ביצוע הזמנה באתר צמר גורמה מהווה הסכמת הלקוח לתנאי התקנון. צמר גורמה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן.


הזמנה
1. ביצוע הזמנה
הזמנה תבוצע באמצעות אתר צמר גורמה. השלמת ההזמנה ע"י הקונה מהווה התחייבות לרכישה ולתשלום בגין המוצרים ו/או השירותים המוזמנים

2. בדיקה ואישור הזמנה
חיוב הלקוח/ה יתקיים רק לאחר השלמת עיבוד ההזמנה, וידוא של זמינות המוצרים המוזמנים ותנאי האספקה ואישור ההזמנה ע"י צמר גורמה.

3. תשלום
התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי – ישירות באמצעות האתר 


אספקה ומשלוח
1. אופן האספקה:
כל המשלוחים יעשו באמצעות דאר ישראל וכפופים לתנאיו. משלוח מדלת לדלת יעשה עפ"י רשימת הישובים באתר דאר ישראל.
המשלוח בדאר רשום או באמצעות דאר שליחים מדלת לדלת, יקבע ע"י הלקוח ובכפוף לאישור ההזמנה בדאר אלקטרוני ע"י צמר גורמה.
המשלוח ישולם ע"י הלקוח, שיקבע ויוצג במהלך הקניה, בהתאם לגודל המשלוח ומשקלו. בעת ההזמנה ניתנת האפשרות לאיסוף מצמר גורמה, בכתובת אחוזה 111, רעננה, בשעות העבודה, ובתיאום מראש בווטסאפ.

2. זמן המשלוח
הזמנה שהושלמה והיא זמינה במלאי, תישלח בתוך שלושה ימי עסקים לכל המאוחר, ממועד השלמת ההזמנה והתשלום המלא.
היה ופריטים בהזמנה – כולם או מקצתם אינם זמינים במלאי, צמר גורמה תיצור קשר עם הקונה באמצעות דאר אלקטרוני בתוך שני ימי עסקים ממועד ההזמנה ותודיע על העדר זמינות במלאי

3. אחריות למקרה אבדן/נזק
צמר גורמה כפופה לתקון דואר ישראל.


ביטול רכישה
ניתן לבטל רכישה תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה ובתנאי שטרם נשלחה לקונה. 
במקרה של ביטול הרכישה, (בין אם נשלחה לקונה ובין אם לאו), יחולו על הקונה דמי ביטול בשיעור 10% מסך ההזמנה אך לא פחות מ- 10 ש"ח
במקרה וההזמנה כבר נשלחה לקונה, לא יוחזרו דמי המשלוח אם נגבו והאחריות להחזרת המוצר לצמר גורמה תחול על הקונה. מוצר שיוחזר חייב להיות סגור באריזתו המקורית, ושלא נעשה בו שימוש.
הודעה על ביטול הרכישה תבוצע באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.


מדיניות החזרות
החזרת מוצר בשל פגם תותר בתוך 7 ימים ממועד ההזמנה, בתנאים הבאים:
המוצר הוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית . אריזה שנפתחה לא תתקבל בחזרה.
חשבונית/קבלה המעידה על הקניה תצורף למוצר
הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת הקניה ושלא נגרם באמצעות שימוש במוצר
החזרת מוצר וזיכוי בגינו מסיבה שאינה פגם במוצר תותר בתוך 7 ימים ממועד ההזמנה, בתנאים הבאים:
המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש
חשבונית/קבלה המעידה על הקניה תצורף למוצר

סעיף זה אינו כולל ספרות (ספרים, ג'ורנלים, כתבי עת, וכו,). ספרות לא תתקבל בחזרה ולא תוחלף.
סעיף זה אינו כולל מסרגות (זוגות, קרושה, וכו') . מסרגות לא תתתקבלה בחזרה ולא תוחלפנה. צמר גורמה מדגישה כי על הלקוח לוודא את פרטי ההזמנה לפני אישור סופי של ההזמנה.

בהחזרת מוצר בשל פגם, תשיב צמר גורמה את המחיר המלא ששולם בגין המוצר. בהחזרה של מוצר שאינה בגין פגם במוצר, תפעל צמר גורמה על פי " החוק להגנת הצרכן "

דמי המשלוח לא יוחזרו במקרה של החזרה והאחריות להחזרת המוצר אל צמר גורמה מוטלת על הקונה.
למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל החזרה ולא יוחלף מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.
למען הסר ספק, לא תתקבל חזרה ולא יוחלף מוצר שמוגדר באתר בסעיף ספרות (ספרים, ג'ורנלים) או מסרגות.


מחירים
המחירים המופיעים באתר כוללים את כל המיסים וההיטלים המתחייבים ע"פ חוק, לרבות מס ערך מוסף אם וכאשר חל, בשיעורים הקבועים בחוק.
צמר גורמה שומרת לה את הזכות לבצע שינוי במחירים ללא הודעה מוקדמת מראש. כל שינוי במחיר לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה שהושלמה לפני השינוי.


מוצרים
1. תיאור ותמונות
צמר גורמה עושה כל מאמץ להציג באפן מלא וברור את כל המידע הרלוונטי אודות המוצר הנרכש. המידע המוצג הוא מידע שסופק ע"י היצרן ואומת ככל הניתן ע"י צמר גורמה. יודגש שהתמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.

2. זמינות
מוצרים המוצגים באתר יציגו בצורה ברורה את זמינות המוצרים במלאי ואת תנאי האספקה. במקרים בהם למרות האמור לעיל לא תתאפשר אספקת המוצר שהוזמן במסגרת זמן האספקה המובטח, תימסר הודעה על כך ללקוח תוך שני ימי עסקים ממועד ההזמנה לכל היותר.


הגבלת אחריות
המוצרים הנמכרים באתר נמכרים כמו שהם. הספקים של המוצרים השונים המופיעים באתר אינם בבעלות צמר גורמה ואינם מופעלים על ידיו. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי המוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לצמר גורמה ע"י הספקים, ונמצא באחריותם הבלעדית והמלאה.
באם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את צמר גורמה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוון בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל .
צמר גורמה לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצרים המסופקים על ידה.


שירות לקוחות
צמר גורמה מעמידה שירות לקוחות לרשות לקוחותיה. ניתן לפנות במהלך שעות העבודה הרגילות (9:00 עד 17:00 בימים א' – ה', למעט חגים ומועדי ישראל) לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר תחת "צור קשר".


פרטיות ושמירת סודיות
צמר גורמה מתחייבת לשמור על פרטיות לקוחותיה ולשמור את פרטיהם לשימושה בלבד, ולא להעבירם לצד ג' ללא הסכמתם המפורשת של הלקוחות