צמר גורמה The Gourmet Yarn Shop

ריקמה | Embroidery

DMC חוטי רקמה

DMC Embroidery Floss

ניתן למצוא אצלנו מבחר גדול של חוטי רקמה

VOG 8

אין תגובות

כתובת טרקבק |